دلیل ما بر فعالتر بودن در عمل غذاسازی یک گیاه بر گیاه دیگر چیست؟ص 21 علوم چهارم

معمولاً گیاهان را با توجه به اندازه آن(بزرگی و کوچکی گیاه)،تعداد برگهای موجود که عمل غذاسازی در آن انجام می گیرد(هرچه تعداد برگ زیاد باشد عمل غذا سازی بیشتری باید انجام گیرد)ومدت زمان غذاسازی(دوره  باردهی گیاه) نسبت به مقدار محصولی که می دهد مورد مقایسه قرار می گیرد. اگر ما موارد بالا را در گیاه گوجه فرنگی و درخت سیب مورد ارزیابی قرار دهیم می بینیم که گیاه گوجه فرنگی با توجه به بوته کوچک خود در مقایسه با در خت سیب به آن بزرگی و ریشه و ساقه ضعیف در مقایسه با ریشه هاوساقه های بسیار قوی درخت سیب  و تعداد برگهای کم آن باز نسبت به تعداد برگهای خیلی زیاد سیب و همچنین مقایسه دوره باردهی آن دو می توانیم نتیجه بگیریم که گیاه گوجه فرنگی با توجه به جثه کوتاه و ریشه و ساقه های ضعیف ودر مدت زمان کوتاه آن هم برای چندین بار قادر به میوه دهی و در حقیقت عمل غذا سازی و ذخیره آن می باشد. در حالی که درخت سیب با آن جثه بزرگ و ریشه و ساقه های قوی فقط سالی یک بار میوه می دهد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 دی 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()