به نام خدا      آزمون تاریخ ومدنی پایه چهارم ابتدایی ابان 1388    نام ونام خانوتدگی:...........................

1

انسان نخستین در ابتدا غذای خود را چگونه به دست می آورد؟

 

 

1

2

چرا در گذشته انسان ها در غارها زندگی می کردند؟

 

 

1

3

کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

 

 

1

4

برای مبادله کالا با کالا مثال بزنید.

 

 

1

5

اولین شهر ها در کنار کدام رود ها پدید آمدند؟

 

 

2

6

چه چیز باعث اختراع خط شد؟

 

1

7

نخستین روستا ها چگونه به وجود آمدند؟

 

 

1

8

چه چیز باعث شد انسان بر مشکلات پیروز شود؟

 

1

9

اهلی کردن سگ چه فایده ای برای انسان نخستین داشت؟

 

 

1

10

خانواده،کدام نیازهای ما را برطرف می کند؟(سه مورد)

 

5/1

11

چرا دین اسلام به خانواده اهمیْت زیادی داده است؟

 

 

2

12

خانواده چگونه تشکیل می شود؟

 

1

13

معنای نظم چیست؟

 

 

 

5/1

14

فرزندان چه وظیفه ای دارند؟

 

 

2

15

معمولاًپدر درخانواده چه کارهایی انجتم می دهد؟

 

 

 

1

16

روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟

 

 

 

1

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 آبان 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()