توصیه  های آموزشی در خصوص درس بخوانیم و بنویسیم چهارم و پنجم ابتدایی

1-    همکاران محترمی که دوره ضمن خدمت مربوط به پایه تدریس خود را ندیده اند حتما قسمت مقدمه کتاب بخوانیم پایه چهارم و پنجم را مطالعه نمایند .

2-    قبل از تدریس به کتاب راهنمای معلم مراجعه نموده و با اطلاع کامل از اهداف و تمرین های هر درس تدریس نمایند .

3-برای تدریس درس آزاد ونحوه تدریس ، با آموزگاران دوره دیده ویا مدرس دوره درگروه های آموزشی مشورت نمایند .

4- کتاب بخوانیم صرفا برای خواندن ، پرسش و پاسخ شفاهی است لذا از نوشتن پاسخ در کتاب خودداری شود

5-   کلمات جدید و معانی آن ها در پایان کتاب بخوانیم آمده و لازم نیست به روش سنتی از

دانش آموزان پس از اتمام هر درس پرسیده شود بلکه معنی و مفهوم این کلمه ها را باید از محتوای متن و جمله درک نمایند .

6-  برای یاد گیری بخوانیم و بنویسیم چهارم و پنجم درهفته 7   ساعت در نظر گرفته شده که نشان می دهدبرای یادگیری و ارزشیابی باید به دانش آموز فرصت بدهیم و تکرار و تمرین و تثبیت مرحله به مرحله انجام می شود .

7-  کتاب بنویسیم برای ارزشیابی و تمرین فعالیت هایی مثل املا و انشا و دستور زبان درنظرگرفته شده که مبنای آن فعالیت انفرادی دانش آموز است ولی در مواردی کار گروهی موثرتر است .

تمرین ها و فعالیت های این کتاب درکلاس و در حضور معلم انجام می شود و از ارجاع به خانه خودداری شود مگر در مواردی اندک مثل انجام تحقیق و نوشتن مطالب پیش نیاز برای انشا ، املای تمرینی و ....

.8-  کتاب بنویسیم تلفیقی از فعالیت های املا ، انشا و رونویسی ، گسترش دامنه لغات و.... است لذا نیازی به دادن مشق و تکالیف بی هدف و تکراری نیست مگردر مواقعی که معلم احساس کند شاگرد نیاز به تمرین بیشتری دارد آن وقت اقدام به تعیین تکلیف محدود وهدفمند می کند .

9-  در برنامه هفتگی در یکی از ساعات بخوانیم و بنویسیم لااقل 10 دقیقه کتابخوانی داشته باشید که این کتاب متناسب با موضوع فصل و موضوع درسی انتخاب می شود .

10-   در برنامه هفتگی 2ساعت به املا اختصاص دارد که 1 ساعت آن املای آزمونی و1 ساعت آن درقالب بنویسیم است که ساعت مشخصی در برنامه ندارد و معلم هر زمان صلاح بداند می تواند املا داشته باشد چون املا آخرین فعالیت آموزشی است که باید پس از یادگیری کامل صورت گیرد حتی اگر یک هفته و نیم طول بکشد .

11-  در طراحی املا گاهی 10 نمره را به متن و 10 نمره را به فعالیت های موجود در کتاب بنویسیم اختصاص دهید .

12-  درنوبت های او ل و دوم آزمون املا فقط از متن و بر مبنای نمره 20 است.

13-  کتاب" بنویسیم" برای ارزشیابی املا ،انشا ودستور زبان و کتاب" بخوانیم"برای ارزشیابی از متن است که این موارد را شامل می شود :درک مطلب ،روان خوانی مطلب ،معنی کلمات ،رعایت قواعد دستوری در هنگام خواندن ،تلفظ درست کلمات وخواندن مطلب با آهنگ مناسب . بنابراین در ارزشیابی هر مهارتی را به خودش اختصاص دهید.

14-  در برنامه هفتگی 2 ساعت انشا داریم که 1 ساعت انشای آزمونی است و ساعت دیگرجای مشخصی نداردزیرا گاهی لازم است برای تهیه یک متن انشا چند جلسه وقت صرف کنیم .

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 آبان 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()