رغبت هاو موضوع های مورد علاقه گروه سنی ج (چهار م  و پنجم )

 

1-داستانهایی  را می پسند د که دارای نکات مثبت باشد.

2-داسنتانهایی که در رابطه با سرزمین های دیگر باشد ،دوست دارد

3-به داستانها ی  قهرمانی  و حما سی علا قمند  است 

4-از داستانهای فکاهی لذت می برند 

5- دوست دارد داستانهای علمی  را بخواند .

6-کتابهای تا ریخی ساده که به زبان  قصه  بیان  شده است  ،برای این گروه سنی  مناسب است

7-کتابها یی که بتواند عا طفه  و احساسات  بچه ها  را تحریک  کند ،برایش دوست داشتنی است .

 

8-افسانه های جا دویی را که  ترسناک نبا شد دوست دارد. 

9-سر گذشت شخصیتها  ی مذ هبی ،علمی ،مبا رز  و.........اورا به خود جذ ب می کند 

10-داستانهای اسرار آمیز برایش  جالب است .

 

        گروه  آموزشی  پایه ی چها رم  سلجوقی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 مهر 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()