بودجه بندی پیشنهادی دروس دوره ابتدایی بر اساس امتحانات دو نوبته

سال تحصیلی 88-87

 


 بودجه بندی پیشنهادی دروس دوره ابتدایی بر اساس امتحانات دو نوبته

سال تحصیلی 88-87

پایه پنجم: 

 

قرآن

هدیه های آسمان

فارسی

ریاضی

علوم تجربی

جغرافی

تاریخ

مدنی

مهر

۱۸

۱۹

۳۱

۲۴

۲۱

۹

۸۲

۱۴۱

آبان

۴۱

۳۳

۵۲

۳۹

۴۱

۲۱

۸۹

۱۴۴

آذر

۶۱

۴۷

۹۰

۶۲

۵۷

۳۲

۹۹

۱۴۷

دی

۷۵

۵۷

۱۱۴

۷۹

۶۵

۴۱

۱۰۸

۱۴۹

اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ، برگزاری امتحانات

نوبت دوّم

 

قرآن

هدیه های آسمان

فارسی

ریاضی

علوم تجربی

جغرافی

تاریخ

مدنی

بهمن

۹۵

۷۵

۱۳۲

۹۳

۸۰

۴۹

۱۱۶

۱۵۲

اسفند

۱۱۰

۸۷

۱۵۴

۱۰۹

۱۰۹

۵۸

۱۲۴

۱۵۷

فروردین

۱۱۸

۹۳

۱۶۸

۱۱۷

۱۰۱

۶۹

۱۲۸

۱۶۱

اردیبهشت

۱۲۶

۱۰۳

۱۸۱

۱۳۳

۱۱۱

۷۳

۱۳۵

۱۶۴


پایه چهارم: 

 نام درس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

هدیه های آسمان

۱۱

۲۱

۳۱

۴۱

۵۱

۶۱

۶۹

۷۹

علوم

۱۸

۳۱

۴۴

۵۰

۶۶

۸۴

۹۴

۱۰۴

بخوانیم

۲۲

۴۵

۶۹

۸۴

۱۰۶

۱۲۳

۱۴۸

۱۷۵

جغرافی

۱۰

۲۰

۲۷

۳۶

۴۳

۵۵

۶۱

۶۷

تاریخ

۷۴

۸۰

۸۵

۸۸

۹۴

۹۹

۱۰۳

۱۰۳

مدنی

۱۱۰

۱۱۳

۱۱۶

۱۱۹

۱۲۲

۱۲۷

۱۳۰

۱۳۳

ریاضی

۲۷

۵۶

۸۲

۹۹

۱۲۶

۱۴۹

۱۶۰

۱۸۶


پایه سوم

 

قرآن

هدیه های آسمان

بخوانیم

ریاضی

علوم تجربی

تعلیمات اجتماعی

مهر

۱۳

۴درس

۲۰

۲۷

۲۱

۱۱

آبان

۲۴

۴ درس

۴۱

۵۵

۴۳

۲۰

آذر

۳۸

۴ درس

۶۴

۸۴

۵۱

۳۲

دی

۵۰

۳درس

۸۷

۱۰۴

۶۱

۳۸

اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ، برگزاری امتحانات

نوبت دوّم

 

قرآن

هدیه های آسمان

بخوانیم

ریاضی

علوم تجربی

تعلیمات اجتماعی

بهمن

۶۲

۳درس

۱۰۵

۱۲۱

۷۱

۴۶

اسفند

۷۹

۴درس

۱۲۱

۱۴۹

۸۹

۵۸

فروردین

۸۷

۲درس

۱۳۵

۱۶۲

۹۹

۶۴

اردیبهشت

۹۲

۴درس

۱۷۲

۱۹۲

۱۱۷

۷۳


پایه دوّم 

 

قرآن

هدیه های آسمان

ریاضی

علوم تجربی

مهر

۹

۲ درس

۲۵

۱۸

آبان

۱۸

۴ درس

۴۹

۳۰

آذر

۳۲

 ۴ درس

۷۲

۴۸

دی

۴۳

۳ درس

۹۴

۵۴

اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ، برگزاری امتحانات

نوبت دوّم 

 

قرآن

هدیه های آسمان

ریاضی

علوم تجربی

بهمن

۵۶

۲ درس

۱۰۵

۶۲

اسفند

۷۰

۴ درس

۱۲۹

۶۹

فروردین

۷۵

۲ درس

۱۴۱

۷۴

اردیبهشت

۹۳

۲ درس

۱۵۶

۸۵

بودجه بندی پیشنهادی فارسی بخوانیم

پایه دوم

« نوبت اول »

ماه

تعداد دروس

عنوان

مهر

۳ درس

درس اوّل : خدای مهربان     –     درس دوّم : مدرسه ما

 درس سوم : کتاب خانه ی کوچک ما

آبان

۴ درس

درس چهارم : لبخند شیرین   -    درس پنجم : خرس کوچولو

درس ششم : مدرسه ی خرگوش ها

آذر

۲ درس

درس هفتم : مثل گل   -    درس هشتم : کوشا و نوشا

درس نهم : از همه زیباتر  -   درس دهم : دوستان ما

دی

3 درس

درس یازدهم : پرواز موج    -   درس دوازدهم : حنایی

« نوبت دوم »  

ماه

تعداد دروس

عنوان

بهمن

۳ درس

درس سیزدهم : از همه مهربان تر   -    درس چهاردهم : زیارت

درس پانزدهم : ایران ما

اسفند

۴ درس

درس شانزدهم : پرچم  -   درس هفدهم : دو روز

درس هجدهم : خاطره    -   درس نوزدهم : پروانه ها

فروردین

۱ درس

درس بیستم : ( درس آزاد )

اردیبهشت

۲ درس

درس بیست و یکم : هنرمند   -  درس بیست و دوم : فردوسی

 

لازم به ذکر است که هر درس از کتاب بخوانیم ۷صفحه در کتاب بنویسیم تمرین دارد . که این تمرین ها مهارت های کتبی زبان را تقویت می کند و هر روز یک صفحه از آن ها در کلاس انجام شده و توسط آموزگار ارزشیابی می شود .

 


پایه اوّل

نوبت اول

 

بخوانیم

ریاضی

علوم تجربی

مهر

۲۹

۲۳

۱۱

آبان

۴۳

۴۷

۳۳

آذر

۶۰

۷۱

۴۳

دی

۷۰

۹۵

۵۳

اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ، برگزاری امتحانات

نوبت دوّم

 

بخوانیم

ریاضی

علوم تجربی

بهمن

۹۲

۱۰۸

۶۳

اسفند

۱۱۰

۱۳۰

۷۳

فروردین

۱۲۱

۱۴۲

۸۱

اردیبهشت

روخوانی - مرور

۱۶۴

۹۶

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 مهر 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()