علل بی انگیزگی دانش آموزان

سطح انگیزه در بین دانش آموزان دختر و پسر همچنین سطح انگیزه در پایه های مختلف با هم متفاوت است. و هرچه مقطع تحصیلی بالا می رود تاثیر انگیزه ها هم پیچیده تر می شود. دلایل بی انگیزگی به درس می تواند گسترده و پیچیده شود
در ذیل مهمترین عوامل بی انگیزگی به درس، شرح داده می شود
-1
کم ارزشی علم در جامعه.
-2
کم ارزشی سواد در بین خانواده.
-3
اکثر افراد با سواد جامعه وضع مادی خوبی ندارند.
-4
وضعیت نابسامان مادی و روحی خانواده.
-5
برخورد نامناسب با دانش آموزان در مدرسه.
-6
تدریس نامناسب معلمان و ایجاد بی انگیزگی.
-7
بی اعتقادی نسبت درس.
-8
احساس سختی ادامه تحصیل و راحت طلبی برخی از دانش آموزان و تمایل به ولگردی و خوشگذرانی-9ادامه تحصیل به خواسته های سریع آنها پاسخ نمی دهد. به عنوان مثال برخی از دانش آموزان دوست دارند ماشین داشته باشند اما فکر می کنند برای بدست آوردن سریع تر آن بهتر است درس را رها کرده و در جایی کار کنند چون مطمئن هستند که والدین آنها ماشین نمی خرد
-10
احساس بی کفایتی و بی ارزشی و ناتوانی و نداشتن عزت نفس کافی.
-11
این باور در برخی که، ثروت همه چیز را به دنبال خواهد آورد حتی علم و دانش را، پس به دنبال ثروت رفتن مقدم است

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 آذر 1389    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()