1. داشتن روابط انسانی گرم و صمیمی با همكاران

2. مسئولیت پذیری در برابر کار ها ، فعالیت ها و شكست ها

3. تمایل براى بهبود انجام كارها و به کارگیری ابتکار عمل

4. قلمداد کردن کارها به عنوان یك وظیفه و سرگرمی لذت بخش

5. برخورداری از توانایى كافى در زمان بندى مناسب براى انجام فعالیت ها

6. توانایى انجام كارها در كمترین زمان ممكن

7. درک و پذیرش منطقی شرایط و پشتکار فراوان برای انجام فعالیت ها

8. اعتماد داشتن نسبت به كاركنان

9. انجام فعالیت به منظور دستیابى و تحقق موفقیت

10. فراگرفتن روش هاى تقویت دانش و مهارت مدیریت

11. برخورداری از نیروی جسمانی و سلامت بدنی

12. داشتن دیدگاه های روشن و آشکار واندیشه ی نافذ و بینشی فراگیر

13. داشتن آرزوهای هدفمند و قابل دستیابی

14. انعطاف پذیری در عین استواری و پایداری در رسیدن به اهداف

15. میانه روی و پرهیزاز افراط و تفریط

16. برخورداری از شخصیت پایدار و غیر متزلزل

17. بردباری و صبر در حل مشکلات

18. خویشتن داری در جایگاه ها و موقعیت های سخت و برانگیزاننده

19. آرامش در برابر بحران

20. واقع بینی در برخورد با مسائل

21. رعایت اصول و ارزش هایی چون نظم ، ترتیب و احترام به زمان بندی ها

22. احترام به مقررات و آئین نامه های سازمانی

23. یکسان نگری به حال و آینده (چرا که نباید این دو را فدای یکدیگر کرد) و درس گرفتن از گذشته

24. قاطع بودن در تصمیم گیری و درگیر شک و تردید نشدن

25. پایبندی به تصمیماتی که با اندیشه و مشاوره اتخاذ گردیده اند

26. داشتن روحیه همكارى و همبستگی در سیستم مدیریتى

27. داشتن روحیه انتقاد پذیری

28. برخورداری از مدیریت هدف گرا و واقع گرا

29. گوش فرا دادن به صحبت ها و نظرات دیگران و احترام به آن ها

30. طرد كردن افراد چاپلوس و ثناگو

شخصی كه مدیریت یك اداره و یا مدرسه را به عهده دارد ، باید در صفات ایمان ، تقوی ، دانش ، عدالت ، طهارت ، راستی ، وفا ، شجاعت ، همت ، مدیریت ، قاطعیت ، فصاحت ، بلاغت ، حکمت ، درایت ، شناخت و ... نسبت به همه زیردستان خود، برتر باشد.

سؤال مهم : چگونه می توان چنین شخصی را از دیگران تمیز داد؟

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 بهمن 1388    | توسط: افشین محمدی af.mohammadi@iran.ir    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()